Available courses

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту
Невена ЖивковићЕмина Никочевић

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

К1 - компетенције за уже стручну област

П4 - Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Семинар је намењен

 • наставник разредне наставе
 • наставник предметне наставе – основна школа
 • Наставник предметне наставе - гимназија
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 • наставник у школи за образовање одраслих
 • наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
  балетске ликовне)
 • наставник изборних и факултативних предмета
 • васпитач у предшколској установи
 • медицинска сестра – васпитач
 • Васпитач у дому ученика
 • стручни сарадник у предшколској установи
 • стручни сарадник у школи
 • сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

O семинару

Упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са значајем познавања и примене основних техника пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту при збрињавању одређених повреда и стања.


Моја Србија – Упознавање деце са природно-географским и друштвеним одликама Србије
Марина ИлићСања МирковићКатарина Чутовић

Моја Србија – Упознавање деце са природно-географским и друштвеним одликама Србије

К2 - Kомпетенције за поучавање и учење

П3 - Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Семинар је намењен

 • васпитач у предшколској установи
 • стручни сарадник у предшколској установи

O семинару

Оспособљавање полазника за планирање и програмирање садржаја из области упознавања природно- географских и друштвених одлика Србије...


Пројектни задаци у настави страних језика
Валентина ГаврановићКатарина Ристановић Ацовић

Пројектни задаци у настави страних језика

К2 - Kомпетенције за поучавање и учење

П3 - Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Семинар је намењен
наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

O семинару

Развијање и унапређивање компетенција наставника страних језика за планирање пројектних задатака и њихово имплементирање у наставни процес Креирање подстицајне атмосфере за учење за све ученике кроз рад на пројектима


Школски библиотекар у савременом образовном окружењу
Александар ВукајловићДубравка ИлићБиљана Лукић

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

К1 - компетенције за уже стручну област

П3 - Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Семинар је намењен
наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке балетске, ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

O семинару

Јачање компетенција школских библиотекара за стручно библиотечко пословање. Мотивација за примену пројектног метода и тематског планирања, као и радионичког рада у циљу побољшања читаности.


Од игре до књиге - доприноси успешној транзицији из предшколске установе у основну школу
Сања МирковићСлађана Васиљевић

Од игре до књиге - доприноси успешној транзицији из предшколске установе у основну школу

15.април 2021.

18:00 – 18:20 Представљање агенде и увод 

18:20 – 18:25 Мапа асоцијација 

18:25 – 18:30 Анализа резултата добијених у групи 

18:30 – 18:40 Представљање резултата истраживања 

18:40 – 18:50 Рад у групама 

18:50 – 19:05 Представљање резултата рада у групама

19:05 – 19:10 Подршка успеху транзиције деце из ПУ у ОШ

19:10 – 19:25 Представљање и анализа резултата добијених у групи

19:25 – 19:30 Сумирање првог дана вебинара 

16. април 2021.

18:00 – 18:05 Представљање агенде

18:05 – 18:25 Транзиција деце из ПУ у ОШ, осврт на нове основе програма „Године узлета“

18:25 – 18:30 Циљеви основа програма, подршка добробити детета

18:30 – 18:35 Циљ програма школског образовања и васпитања

18:35 – 18:45 Рад у групама

18:45 – 18:55 Представљање резултата рада у групама

18:55 – 19:05 Како унапредити постојећу праксу? 

19:05 – 19:15 Интегративни резиме вебинара

19:15 – 19:30 Евалуација и затварање вебинара


Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)