Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту
Невена ЖивковићЕмина Никочевић

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

К1 - компетенције за уже стручну област

П4 - Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Семинар је намењен

 • наставник разредне наставе
 • наставник предметне наставе – основна школа
 • Наставник предметне наставе - гимназија
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 • Наставник стручних предмета - средња стручна школа
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 • наставник у школи за образовање одраслих
 • наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
  балетске ликовне)
 • наставник изборних и факултативних предмета
 • васпитач у предшколској установи
 • медицинска сестра – васпитач
 • Васпитач у дому ученика
 • стручни сарадник у предшколској установи
 • стручни сарадник у школи
 • сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

O семинару

Упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са значајем познавања и примене основних техника пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту при збрињавању одређених повреда и стања.