Моја Србија – Упознавање деце са природно-географским и друштвеним одликама Србије
Марина ИлићСања МирковићКатарина Чутовић

Моја Србија – Упознавање деце са природно-географским и друштвеним одликама Србије

К2 - Kомпетенције за поучавање и учење

П3 - Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Семинар је намењен

  • васпитач у предшколској установи
  • стручни сарадник у предшколској установи

O семинару

Оспособљавање полазника за планирање и програмирање садржаја из области упознавања природно- географских и друштвених одлика Србије...