Пројектни задаци у настави страних језика
Валентина ГаврановићКатарина Ристановић Ацовић

Пројектни задаци у настави страних језика

К2 - Kомпетенције за поучавање и учење

П3 - Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Семинар је намењен
наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

O семинару

Развијање и унапређивање компетенција наставника страних језика за планирање пројектних задатака и њихово имплементирање у наставни процес Креирање подстицајне атмосфере за учење за све ученике кроз рад на пројектима