Школски библиотекар у савременом образовном окружењу
Александар ВукајловићДубравка ИлићБиљана Лукић

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

К1 - компетенције за уже стручну област

П3 - Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Семинар је намењен
наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке балетске, ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

O семинару

Јачање компетенција школских библиотекара за стручно библиотечко пословање. Мотивација за примену пројектног метода и тематског планирања, као и радионичког рада у циљу побољшања читаности.