Од игре до књиге - доприноси успешној транзицији из предшколске установе у основну школу
Сања МирковићСлађана Васиљевић

Од игре до књиге - доприноси успешној транзицији из предшколске установе у основну школу

15.април 2021.

18:00 – 18:20 Представљање агенде и увод 

18:20 – 18:25 Мапа асоцијација 

18:25 – 18:30 Анализа резултата добијених у групи 

18:30 – 18:40 Представљање резултата истраживања 

18:40 – 18:50 Рад у групама 

18:50 – 19:05 Представљање резултата рада у групама

19:05 – 19:10 Подршка успеху транзиције деце из ПУ у ОШ

19:10 – 19:25 Представљање и анализа резултата добијених у групи

19:25 – 19:30 Сумирање првог дана вебинара 

16. април 2021.

18:00 – 18:05 Представљање агенде

18:05 – 18:25 Транзиција деце из ПУ у ОШ, осврт на нове основе програма „Године узлета“

18:25 – 18:30 Циљеви основа програма, подршка добробити детета

18:30 – 18:35 Циљ програма школског образовања и васпитања

18:35 – 18:45 Рад у групама

18:45 – 18:55 Представљање резултата рада у групама

18:55 – 19:05 Како унапредити постојећу праксу? 

19:05 – 19:15 Интегративни резиме вебинара

19:15 – 19:30 Евалуација и затварање вебинара